Dzīvot Kopā Vienā Draudzē

DSC_0390

Mūsu Krusta draudzē dievkalpojumi beidzas ar mācītāja novēlējumu: „Ejiet ar mieru un kalpojiet Tam Kungam ar prieku!”. Mēs, visa draudze priecīgi atbildam: „Pateicība Dievam!”.

Un tad seko mūsu darba un kalpošanas nedēļa. Mēs ikviens esam aizņemti gan savās darba vietās, gan rūpēs un kalpošanā saviem tuvajiem un mīļajiem ģimenēs. Tad vēl radi un draugi, kurus esam mantojuši un ieguvuši savās dzīves dienās, viss šis mūsu iegūtais prasa mīlestību, rūpes un zināmu laika atdevi, bet … mēs esam vēl lielāki ieguvēji, jo mums pieder mūsu debesu Tēvs, Kungs Jēzus Kristus un Svētais Gars, kurš palīdz, vada, sargā un svētī visas šīs mūsu gaitas, lai savus ikdienas darbiņus paveiktu Dievam par godu un cilvēkiem par svētību.

Runājot par šo svētības atdevi mūsu līdzcilvēkiem, gribam pateikties draudzes atsaucīgajām kalpotājām, kurām pateicoties, mūsu dievnams ir atvērts katru dienu no plkst. 10.00 rītā līdz 16.00 pēcpusdienā. Šajā laikā dievnamā ienākuši daudzi garāmgājēji, kurus vispirms ir uzrunājusi plāksnīte pie baznīcas vārtiem: „Dievnams atvērts”.

Pateicoties mūsu mīļajām senjorēm māsām dežurantēm, šie garāmgājēji kļūst par iekšā nācējiem un dievnamā esot, jau notiek šis Lielais Brīnums, cilvēks atrod Svēto Visvareno Trīsvienīgo Dievu. Visu, kas notiek dievnamā mūsu mīļās dežurantes pastāsta šim ciemiņam un skaties, viņš ir jau atnācis uz trešdienas vai svētdienas dievkalpojumu un tālāk jau arī interesējas par Iesvētes mācību kursu un tā Dieva vadībā soli pa solim šis ienācējs jau ir mūsu draudzē, kurš arī līksmi pēc dievkalpojuma atsaucas: „Pateicība Dievam!”.

Paldies par kalpošanu mīļās māsas: Ārija Lepse, Dzidra Briede, Noriņa Mekša, Anita Bartulāne, Edīte Andrijevska, Ausma Auziņa, Skaidrīte Grietiņa, Ilona Arāja, Inta Jākobsone, Dzidra Kaugure, Liene Birkenšteina, Skaidrīte Valbe, Olga Katlapa.

Pieminot mūsu draudzē diakonijas kalpošanas darbu, gribētos pateikties ikvienam, kurš ir pasniedzis palīdzīgu roku, līdzjūtīgu sirdi kaut vienam draudzes brālim vai māsai, līdz ar to, mēs visi esam savienoti svētīgajā kalpošanas ķēdē savam tuvākajam – Dievam par godu un cilvēkiem par svētību.

Tradicionāli jau 14 gadus pēc kārtas gatavosimies diakonijas akcijai, kas veltīta mūsu 97 draudzes senjoriem (70 gadi un vecāki). 2016.gada 6.janvārī ir Zvaigžņu diena. Gribētos mūsu mīļos senjorus iepriecināt ar īpašu, viņiem veltītu dievkalpojumu, koncertu, sadraudzības mirkli un mazu ieprieces dāvaniņu, ko atkal lūgsim visai draudzei atbalstīt un sarūpēt. Īpaši sirsnīgi pateicamies māsai Mudītei Zālamans, kura visus šos ilgos gadus mīlestībā kalpodama ir apzinājusi un paziņojusi ikvienam senjoram personīgi par ierašanās laiku uz šo īpašo pasākumu.

„Ja mēs caur Garu esam dzīvi, tad, Gara vadīti, arī dzīvosim. Nekārosim pēc tukša goda, cits citu izaicinādami un skauzdami. Brāļi, ja arī kāds cilvēks ir izdarījis pārkāpumu, tad jūs, kas esat garīgi, centieties viņu izlabot lēnprātības garā, bet pielūko, ka arī tu pats nekrīti kārdināšanā. Nesiet cits cita grūtumus, tā jūs piepildīsiet Kristus bauslību! Ja kāds iedomājas, ka viņš ir nezin kas, nebūdams nekas, tāds maldina pats sevi. Katrs lai pārbauda savus darbus. Tad viņam būs pamats lepoties savā priekšā, nevis citu, jo katram sava nasta. Kas mācās Dieva vārdu, lai visos labumos dalās ar savu skolotāju. Nepievilieties, Dievs nekļūs par apsmieklu – ko cilvēks sēj, to viņš arī pļaus: kas sēj savā miesā, tas no miesas pļaus postu, bet, kas sēj Garā, no Gara pļaus mūžīgo dzīvību. Darīsim labu nepagurdami, jo savā laikā mēs pļausim, ja vien nepadosimies. Tad nu, kamēr mums ir laiks, darīsim labu visiem, īpaši tiem, kas ticībā pieder pie mūsu saimes.” (Gal. 5:25-6:10)

Vēlreiz paldies Dievam un visiem, kuri atsaucas dzīvot kopā sadraudzībā, mūsu draudzē. „Pateicība Dievam!”.

Mīlestībā, diakonijas vadītāja

Velta Marija Upmale

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Jūs varat izmantot šādas HTML birkas un atribūtus: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>