Evaņģelizācijas brauciens uz Igauniju 12.09.2015

Attēlā: Tallinā, pie krusta Armēņu apustuliskās baznīcas pagalmiņā.

Photo0053

 

Mazā, acīmredzami senā (gada skaitļus mums neizdevās saprast) baznīciņa ar vienu sānu piekļāvās vecam mūra fragmentam. Mūrī bija viduslaicīgas, smagnējas durvis ar lodziņu. Tās nebija aizslēgtas. Atverot durvis, nonācām baznīcas pagalmiņā, kas no pārējām pusēm nebija nodalīts no apkārtējās mūsdienīgās apbūves. Senas, citas pasaules gabaliņš atvērts un neaizsargāts mūsdienīgas, aukstas arhitektūras vidū. Pārējā kvartāla apbūve bija modernu stikla un metāla konstrukciju ēkas. Mūsdienīga dizaina uzraksti vēstīja, ka šo namu sienās mīt striptīza klubs un “Cat House”.

 

Baznīciņas šaurajā, bet no apkārtnes nenorobežotajā pagalma strēmelītē, kuras vienā malā slējās šis senais akmens krusts, pavecs, kalsns vīrs ar brūnām, laipnām acīm slaucīja vēja sanestos gružus. Uz jautājumu, vai baznīciņa darbojas, viņš rāmi atbildēja, ka jā. Rīt (mēs bijām tur sestdienā), ja no Rīgas atbraukšot priesteris, būšot dievkalpojums.

 

Dieva Vārds saka, ka mūsu piederība ir debesīs /Filipiešiem 3:20/, ka jau tagad mūsu dzīve līdz ar Kristu ir apslēpta Dievā. /Kolosiešiem 3:3/ Mēs esam aicināti dzīvot šajā pasaulē kā tādi, kas tai vairs nepiederam. /Jāņa ev. 17:14-20/

 

Stāvot no apkārtējās pasaules it kā neaizsargātajā pagalma strēmelītē un raugoties uz paveco vīru, kurš šajā vietā neiederējās tikpat ļoti kā šis pagalmiņš un vecā baznīciņa ar mūra fragmentu, es ļoti skaidri sajutu šīs divas garīgās pasaules, to dīvaino, fiziski saredzamo un sajūtamo līdzās pastāvēšanu uz šīs zemes. Un kamēr baznīciņā notiks dievkalpojumi kaut viena ticīgā klātbūtnē, kamēr šis vecais vīrs te darbosies savā klusajā, nevienam varbūt nemanāmajā kalpošanā, šī Dieva valstības realitāte pastāvēs šajā vietā. Kaut viena ticīga cilvēka patiesas lūgšanas uztur Dieva Gara klātbūtni pasaules apmātības pašā viducī. Un, kur divi vai trīs ir sapulcējušies Manā Vārdā, tur Es esmu viņu vidū, saka mūsu Kungs. /Mateja 18:20/

 

Kad Dieva Vārds tiek pasludināts Tallinas rātslaukumā vai tūristu iecienītā skatu laukumā vecpilsētā, tur mainās garīgā realitāte. Jo ne pret miesu un asinīm ir mūsu cīņa. /Efeziešiem 6:12/ Daudz ko mēs neredzam, kas notiek garīgajā pasaulē. Ir lietas, ko Dievs atklāj mūsu acīm. Mainās cilvēku acis, sejas izteiksmes, no cilvēka mutes izlaužas kāds izsauciens, kas liecina par garīgu satricinājumu viņa ierastajā domu gaitā, pēkšņi izlasot Jēzus Kristus Vārdu uz brāļa nestā plakāta…

4_13

 

Spilgti atceros kādu paskaļu, bravūrīgu, varbūt mazliet iereibušu jauniešu bariņu vecpilsētas skatu laukumā. Viens it kā pasmīnēja par brāļa Aivara sludināto evaņģēlija vēsti, daži bija vienaldzīgi, bet viens no puišiem cieši, ļoti nopietni, gandrīz izmisīgi vērās brālī, it kā no viņa mutes nākošajiem vārdiem būtu dzīvības vai nāves nozīme jaunā cilvēka dzīvē. Un tā arī noteikti bija. Mēs neko nezinām par tiem cilvēkiem, ko Dievs pieved Saviem kalpiem. Bet Viņš zin par mums katru visu. Un Viņš zin, kad  Viņa Svētais Gars pieskarsies kādai sāpošai sirdij vai izpostītai dzīvei.

 

Jā, tās ir Tā Kunga kaujas un Viņa uzvaras. Un Viņam, protams, mūsu palīdzība nav nepieciešama, lai Viņš spētu īstenot Savus nodomus. Kad Viņš grib ko darīt, neviens to nevar traucēt. /Jesajas 43:13/

 

IMG_0041Tā ir Viņa mīlestība un žēlastība darīt mūs par saviem līdzstrādniekiem, ļaujot mums pieredzēt Viņa pestīšanas un atbrīvošanas darbus pie cilvēku bērniem. Tas ir mūsu Kunga Jēzus Kristus aicinājums Saviem mācekļiem: Eita un pasludiniet evaņģēliju visai radībai, dariet par mācekļiem visas tautas. /Mateja 28:18-20, Marka 16:15, Lūkas 24:47, Jāņa 20:21/

 

Lai Dievs mūs katru un visus kopā svētī un stiprina pildīt Viņa gribu, lai tagad caur draudzi visām varām un spēkiem debesīs Dieva daudzveidīgā gudrība kļūtu zināma. /Efeziešiem 3:10/  

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Jūs varat izmantot šādas HTML birkas un atribūtus: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>