Advents – Kristus Gaidīsanas Laiks

AgneseKupce„Tajās dienās Jānis Kristītājs, sludināja Jūdejas tuksnesī: Atgriezieties no grēkiem, jo Debesu valstība ir klāt! Par viņu Kungs caur pravieti Jesaju ir sacījis: „Saucēja balss tuksnesī: sagatavojiet Kungam ceļu, dariet līdzenas viņa takas!” Jānis valkāja kamieļu vilnas drēbes un ādas jostu ap gurniem. Viņa barība bija siseņi un savvaļas bišu medus. Tad pie viņa izgāja Jeruzaleme, visa Jūdeja un viss Jardānas apgabals, un viņi atzina savus grēkus, un Jānis tos kristīja Jardānas upē.” (Mateja 3:1-6)

Ar ko sākas Adventa laiks? Kā mēs pavadām to? Vai gatavojam vainagu ar četrām svecītēm tajā? Vai varbūt biežāk nekā pārējā gada laikā apmeklējam baznīcu? Kādas ir mūsu sajūtas ieejot šajā Adventa laikā? Prieks? Neziņa? Miers? Cerība? Varbūt pat bailes? Bet varbūt visas izjūtas kopā?

Jā, ir sācies Jauns Baznīcas gads! Galvenā vēsts, kas tajā atskan ir – Kristus nāk. Vai manā sirdī, manā ģimenē, manu draugu lokā piedzimst Kristus? Atcerēsimies, ka Advents ir īpašs žēlastības laiks, kad ūdens sāk kustēties. Vai Tu būsi pirmais, kas aizskries līdz ūdenim? (Jāņa ev. 5:2) Lielais dvēseļu ārsts nāk pie Tevis! Vai sadzirdēsi? Vai atsauksies? Vai skriesi ūdens virzienā cik vien spēka? Izmanto šo Adventa laiku!

„Tad pie viņa izgāja Jeruzāleme, visa Jūdeja un viss Jardānas apgabals, un viņi atzina savus grēkus, un Jānis tos kristīja Jardānas upē.” (Mateja 3:5-6)

Vai mēs bieži saistām Adventa laiku ar grēku nožēlu un kristībām? Kad Jānis nokristīja Jēzu Jordānā, Viņa dzīvē sākās tuksneša periods, kas bija ļoti smags pārbaudes laiks pat Jēzum. Tadeušs Daičers raksta, ka „Bībeles simbolikā tuksnesis ir etaps ceļā pie Dieva. Visiem, kas aicināti uz ticību, ir jāveic šis ceļa posms. Tuksnesis gan kā ģeogrāfiska vieta, gan kā situācijas cilvēkā simbols ne uzreiz ir īsts tuksnesis. Dabā sastopamais tuksnesis veidojas pakāpeniski. Arvien vairāk ir smilšu un mazāk – koku, arvien vairāk – smilšu kāpu. Sākumā var uziet kādu oāzi. Līdzīgi ir arī ar tuksnesi cilvēkā. Tas var būt īsts: ar pilnīgu vientulību, ar kārdinājumu vētrām un sevišķu žēlsirdīgā Dieva klātbūtni. Bet var būt arī tā, ka tavā dzīvē parādīsies tikai zināmi tā elementi. Katra grūta situācija var būt tuksnesis – ticības pārbaudījums vai aicinājums dzīvot no ticības. Tie var būt sarežģījumi, kas rodas cilvēku savstarpējās attiecībās, slimība, nospiedoša vientulība vai kāda cita nepatīkama situācija. Lielākoties tuksnesi cilvēkā rada smagi garīga sausuma brīži, kad tev liekas, ka Dievs ir it kā prom, kad vairs nejūti Viņa klātbūtni un arvien grūtāk ir tai ieticēt.”

Bet mēs paceļam savu galvu tāpēc, ka mūsu pestīšana nāk. Mēs jūtam, ka Adventa laiks mūs it kā skubina aizmirst to, kas notiek tagad ar mums, un tiekties pēc tā, kas mums priekšā. Mēs ejam pretī kādai mūžīgai gaismai. Tagad, pirms Ziemassvētkiem, četras svētdienas domāsim par mūsu Kungu Jēzu Kristu kā gaismas nesēju, kurš pazīst arī tuksneša periodu. Kad Jēzus ienāk mūsu garīgajā pasaulē, tad atspīd cerība, tad mūsu sirdīs ienāk miers un pārliecība. Kur ir gaisma, tur ir cerība, jo Dieva valstība nāk par spīti visām pretestībām.

Jēzus Kristus nācis pasaulē glābt grēciniekus. Un es esmu pirmais viņu starpā. Adventa laiks mums atgādina šo lielo brīnumu un žēlastību.

Atbildēt

Jūsu e-pasta adrese netiks publicēta. Obligātie lauki ir atzīmēti kā *

Jūs varat izmantot šādas HTML birkas un atribūtus: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>